Wijziging inzake het werken met werkbak en/of werkplatform.

Op 01 juli 2020 is een wijziging in Arbobesluit artikel 7.23d inzake het werken met een werkbak of werkplatform ingegaan, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-135.html

Wat is een werkbak?

Een bak waar vanuit arbeid kan worden verricht en die rondom is voorzien van hekwerken waarmee wordt voorkomen dat een persoon op hoogte uit de bak kan klimmen of vallen.

Wat is een werkplatform?

Een platform waar vanuit arbeid kan worden verricht en dat met uitzondering van één zijde is voorzien van hekwerken of waarvan het hekwerk aan één zijde kan worden geopend ten behoeve van het handmatig laden en/of lossen van goederen en waarbij het valgevaar van een persoon op hoogte vanaf het werkplatform door andere technische gedragsonafhankelijke voorzieningen wordt voorkomen.

De wijziging in het betreffende artikel zorgt voor een verruiming van de mogelijkheden om een werkbak en/of werkplatform aan een hijswerktuig in te zetten zoals bijvoorbeeld het toestaan van werkzaamheden die langer dan vier uur duren. Strikte voorwaarde is wel dat er passende maatregelen zijn en worden genomen om het werk veilig uit te kunnen voeren. In een leidraad van het Ministerie van SZW is een stappenplan opgenomen om te kunnen bepalen of de inzet van een werkbak en/of werkplatform gerechtvaardigd is. Tevens zijn hierin de voorwaarden opgenomen waaraan voldaan dient te worden voordat met de werkzaamheden kan worden begonnen. Deze leidraad is te downloaden via https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2020/06/29/leidraad-werken-met-een-werkbak-of-werkplatform.

Als gevolg van de wijziging in Arbobesluit artikel 7.23d is het verrichten van arbeid door personen in werkbakken die gekoppeld zijn aan hefwerktuigen, zoals bijvoorbeeld een heftruck, niet meer toegestaan.

27 augustus 2020

Categorie: Nieuws