Over zelfinspectie.nl

Eerlijk gezond en veilig werk

Voldoet u als werkgever aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig en werken? Met onze zelfinspectietools kunt u per onderwerp controleren hoe uw bedrijf ervoor staat.

Elke zelfinspectietool bestaat uit meerdere stappen. Een stap bestaat uit meerdere vragen die u met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoordt. Wanneer u de vraag niet direct kunt beantwoorden kiest u voor ‘Nog checken’. U kunt deze vraag dan op een later moment alsnog beantwoorden.

U krijgt na elke stap een lijst met verbeterpunten. Nadat u een stap heeft afgerond gaat u door naar de volgende stap. Wanneer alle stappen zijn afgerond heeft u een handig overzicht met al uw verbeterpunten. U kunt de zelfinspectie tussentijds stoppen en op een later moment afronden.

Privacy en rechten

Uw gegevens blijven geheim en uw antwoorden zijn niet toegankelijk voor de Inspectie SZW. Ook kunt u geen rechten ontlenen aan het invullen van een zelfinspectie.

Meer weten?

Zelfinspectie.nl behandelt vier belangrijke onderwerpen van de Inspectie SZW. Wilt u meer weten over wet- en regelgeving, waar u als bedrijf aan dient te voldoen of wilt u professionele ondersteuning om aan de benodigde eisen te voldoen, neem contact op met ons info@veiligheid365.nl of (0) 85 13 04 127

08 februari 2021

Categorie: Nieuws