Over zelfinspectie.nl

Eerlijk gezond en veilig werk

Voldoet u als werkgever aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig en werken? Met onze zelfinspectietools kunt u per onderwerp controleren hoe uw bedrijf ervoor staat.

Elke zelfinspectietool bestaat uit meerdere stappen. Een stap bestaat uit meerdere vragen die u met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoordt. Wanneer u de vraag niet direct kunt beantwoorden kiest u voor ‘Nog checken’. U kunt deze vraag dan op een later moment alsnog beantwoorden.

U krijgt na elke stap een lijst met verbeterpunten. Nadat u een stap heeft afgerond gaat u door naar de volgende stap. Wanneer alle stappen zijn afgerond heeft u een handig overzicht met al uw verbeterpunten. U kunt de zelfinspectie tussentijds stoppen en op een later moment afronden.

Privacy en rechten

Uw gegevens blijven geheim en uw antwoorden zijn niet toegankelijk voor de Inspectie SZW. Ook kunt u geen rechten ontlenen aan het invullen van een zelfinspectie.

Meer weten?

Zelfinspectie.nl behandelt vier belangrijke onderwerpen van de Inspectie SZW. Wilt u meer weten over wet- en regelgeving, waar u als bedrijf aan dient te voldoen of wilt u professionele ondersteuning om aan de benodigde eisen te voldoen, neem contact op met ons info@veiligheid365.nl of (0) 85 13 04 127

08 februari 2021

Categorie: Nieuws

2023: Jaar van het veilig werkenSchrijf je in voor de nieuwsbrief

Veiligheid op de werkvloer is van levensbelang, niet alleen rondom (herhaal)cursussen, maar 365 dagen per jaar.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en zorg dat veiligheid op de werkvloer jaarrond op de agenda staat.