NIEUW: Eerste hulp in en om uw huis (BHV)

UNIEK! U neemt samen met een gezins- / familielid / huisgenoot deel aan deze cursus. Samen voert u alle opdrachten uit. In uw gezin/familie in één keer “2 BHV’ers”.

Het coronavirus verandert ingrijpend ons dagelijks leven. We werken veel meer vanuit huis en leven als gezin veel meer in huis! Het verandert ook de hulpverlening. De druk op artsen en verpleegkundigen is enorm groot. Eerst hulp in en om uw huis kan deze druk iets laten afnemen.

Het gezin speelt in deze tijd een heel belangrijke rol. Juist nu extra aandacht en hulp voor elkaar!

Wat moet je doen als iemand zich in zijn vinger snijdt, een bloedneus krijgt, op het punt staat om flauw te vallen, zich verslikt bij het eten of een vinger tussen de deur krijgt? Tijdens deze cursus leer je precies welke handelingen er uitgevoerd moeten worden bij de meest voorkomende ongevallen in en om het huis.

Inhoud praktijkgerichte cursus (1 avond of  1 zaterdagochtend)

– slachtoffer in veiligheid brengen, de toestand  beoordelen en de hulpdiensten alarmeren.

– Reanimeren en gebruik van AED (Automatische Externe Defibrillator).

– Bewusteloosheid, verslikking, verstikking.

– Hoofdletsel, hersenschudding, nek- en wervelletsel.

– Letsel aan botten, Spieren en gewrichten.

– Rautek- en ondersteuningsgreep en stabiele zijligging

– Oogletsel.

– Wondbehandeling (gebruik verbandmiddelen) en brandwonden.

– Vergiftiging.

– Ziekteklachten en kinderziekten.

– Vlam in de pan.

Planning en aanmelden

Voor de planning te Breda en Rijsbergen verwijzen we u naar www.veiligheid365.nl

Cursuskosten

Actieprijs voor 2 gezins-/familieleden of huisgenoten                                                 €    99,50

Genoemde kosten zijn exclusief BTW.

Dit mooie initiatief is tot stand gekomen door de samenwerken met Uitgevrij De Bode/Breda Vandaag, Opleidingscentrum West Brabant en Kenniscentrum Veiligheid 365.

30 december 2020

Categorie: Nieuws