Klachtenreglement

We doen ons uiterste best om de cursussen zo goed mogelijk te laten verlopen. Heeft u toch een opmerking of klacht meld dit dan direct bij de instructeur of uw contactpersoon. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid opgelost worden, stuur ons dan het onderstaande klachtenformulier toe.

Algemene gegevens

Adres
DD slash MM slash JJJJ

Klachtomschrijving

MM slash DD slash JJJJ
U ontvangt van ons binnen 1 week een ontvangstbevestiging, waarna wij uw klacht direct in behandeling nemen. De afhandeltermijn van uw klacht bedraagt uiterlijk 2 weken na de ontvangstdatum. Indien de vastgestelde termijn niet gerealiseerd kan worden, zult u hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. Het uitstel kan met een maximum van 2 weken worden verlengd. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. De uitspraak van de directie is bindend. De bewaartermijn van ons klachtenregister bedraagt 1 jaar.