Hoeveel bhv’ers moeten er op het werk aanwezig zijn?

Ook als de bezetting op kantoor heel klein is, moet er volgens de Arbowet toch een bhv’er aanwezig zijn. Die verplichting geldt al voor werkgevers die maar één medewerker hebben. Maar hoe zit het met het verplichte aantal bhv’ers bij organisaties die bijvoorbeeld meer dan tien werknemers hebben?

Het antwoord op de vraag hoeveel bhv’ers er binnen een organisatie beschikbaar moeten zijn, is helaas niet kort en krachtig. Het hangt namelijk af van vier factoren: het aantal werknemers, het aantal niet-zelfredzame werknemers, het aantal bezoekers én de aard van de organisatie. Voor een kantooromgeving ontstaat dus een ander beeld dan voor een industrieel bedrijf. En hoe dat beeld eruit komt te zien, wordt bepaald door de risico’s die beschreven worden in de RI&E (tool) van een organisatie. Stel bijvoorbeeld dat het om een kantoor van 30 zelfredzame werknemers gaat waar nauwelijks bezoekers komen. De risico’s zijn beperkt en dan is een aantal van 2 bhv’ers voldoende.

Let ook op aanvullende eisen

De situatie is echter heel anders bij bijvoorbeeld een groot warenhuis met verschillende verdiepingen waar rond de 50 werknemers aanwezig zijn, met 200-300 bezoekers op hetzelfde tijdstip waaronder soms niet-zelfredzame personen. Hier ligt het aantal verplichte bhv’ers veel hoger, namelijk op 6 á 7. Een belangrijk punt is ook om te letten op de aanvullende eisen volgens de Arbowet en het Arbobesluit. Dan is het aantal verplicht aanwezige bhv’ers relatief klein, maar zijn er nog eisen op het gebied van opleiding van en voorlichting aan werknemers. Meestal is het ook nodig bepaalde bhv-materialen op voorraad te hebben. Denk aan de EHBO-koffer.

Voldoende preventieve maatregelen

Tijdens de coronapandemie is het niet altijd mogelijk aan de vereiste hoeveelheid bhv’ers voor de organisatie te komen. Het advies is dan om voldoende preventieve maatregelen te treffen. Als die maatregelen kloppen, moeten de aanwezige bedrijfshulpverleners in staat zijn om binnen twee minuten niet alleen op de plek te zijn waar hun hulp nodig is, maar daar ook meteen aan de slag kunnen.

16 februari 2021

Categorie: Nieuws