De rol van de preventiemedewerker wordt steeds belangrijker!

De taken van de preventiemedewerker worden steeds belangrijker. Daardoor wordt er ook meer van de preventiemedewerker verlangd. U moet dus uw kennis en vaardigheden goed bijhouden en verder ontwikkelen. Tijdens de training Preventiemedewerker komen de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Arbo en de laatste stand van zaken in de Arbowetgeving aan bod, zodat uw kennis weer helemaal up to date is. Daarnaast worden uw presentatie-, communicatie- en adviesvaardigheden aangescherpt. Zo wordt voorlichting geven over veiligheid en gezondheid of adviseren over arbobeleid een stuk eenvoudiger!

De training Preventiemedewerker staan op verschillende plaatsen gepland, zie www.kcv365planning.nl

24 augustus 2021

Categorie: Nieuws