Veiligheidsladder

Het doel van de veiligheidsladder is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder arbeidsongevallen. De veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en het bewust veilig handelen en werken.

Een zeer belangrijke factor is het bewustzijn van de eigen bijdrage aan de veiligheid van alle medewerkers van het bedrijf. Dit heeft te maken met het gedrag, de houding en cultuur.

De veiligheidsladder verdeelt het veiligheidsgedrag en -bewustzijn over 5 laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid en investeringen in veiligheid hoe hoger de score is.

De Veiligheidsladder is zo ontwikkeld dat het kernconcept generiek toepasbaar is. De Veiligheidsladder biedt daarnaast voldoende ruimte om de uitwerking/toepassing ervan per sector ‘op maat’ te maken door eisen en criteria te interpreteren in de geest van de bedrijfssector respectievelijk het type bedrijf dat beoordeeld wordt.

Een digitaal managementsysteem voor de Veiligheidsladder

Veel bedrijven zijn al overgestapt van een “handboek in de kast” naar een SharePoint omgeving of een DMS (Document Management Systeem).

Omdat wij alles bijhouden en in kaart brengen krijg je grip en overzicht waardoor de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt u met alle werkzaamheden die horen bij het behouden van certificeringen van alle fases. Deze fases zijn: Implementeren – Adopteren – Monitoren – Optimaliseren & Audits

Voor uitgebreide informatie;

Neem contact met ons op
2023: Jaar van het veilig werkenSchrijf je in voor de nieuwsbrief

Veiligheid op de werkvloer is van levensbelang, niet alleen rondom (herhaal)cursussen, maar 365 dagen per jaar.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en zorg dat veiligheid op de werkvloer jaarrond op de agenda staat.