VCA*

Met het VCA* certificaat laat je als bedrijf zien dat je de Veiligheid, Gezondheid en het Milieu serieus neemt in de bedrijfsvoering.  Met het managen van VCA* veilig en gezond werken!

VCA* certificaat is in principe bedoeld voor bedrijven die in eigen beheer werk aannemen en uitvoeren. Voor de VCA* dient men 25 vragen positief en procedurele onderbouwd te kunnen beantwoorden. Een vraag wordt alleen positief beoordeeld als aan alle minimumeisen en de doelstelling van de vraag is voldaan.

Met de VCA* template van Kenniscentrum Veiligheid 365 is het eenvoudig om het norm-schema in te vullen en te beheersen.

VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken.

Wanneer kom je als bedrijf in aanmerking voor een VCA-Certificaat? Je VGM beheersysteem moet voldoen aan de eisen die VCA hieraan stelt. De onderwerpen waar naar gekeken wordt zijn:

  • VGM beleid en -organisatie inclusief de betrokkenheid van de directie
  • VGM bewust zijn
  • VGM projectplan en VGM inspecties
  • Bedrijfsgezondheidszorg
  • Risicobeheer
  • Opleidingen, voorlichting en instructie
  • Voorbereiden op noodsituaties
  • Aanschaf en keuring van arbeidsmiddelen, PBM’s en materialen
  • Inkoop van diensten
  • Meldingen, registratie en onderzoek van VGM incidenten

Voor uitgebreide informatie;

Neem contact met ons op
2023: Jaar van het veilig werkenSchrijf je in voor de nieuwsbrief

Veiligheid op de werkvloer is van levensbelang, niet alleen rondom (herhaal)cursussen, maar 365 dagen per jaar.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en zorg dat veiligheid op de werkvloer jaarrond op de agenda staat.