SCIOS (Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties)

De SCIOS-norm is een veiligheidscertificaat die wordt uitgegeven door de Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallatie. Om een SCIOS certificatie te kunnen behalen zal het kwaliteitsmanagementsysteem gebruikt moeten worden van de NEN-EN ISO 9001 normering.

De certificatieregeling is onderverdeeld in de volgende deelregelingen:

  • Regeling voor de inspectie en onderhoud van stookinstallaties
  • Regeling voor de inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen
  • Regeling voor de inspectie van explosieve installaties

Een digitaal managementsysteem voor de SCIOS

Veel bedrijven zijn al overgestapt van een “handboek in de kast” naar een SharePoint omgeving of een DMS (Document Management Systeem).

Omdat wij alles bijhouden en in kaart brengen krijg je grip en overzicht waardoor de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt u met alle werkzaamheden die horen bij het behouden van certificeringen van alle fases. Deze fases zijn: Implementeren – Adopteren – Monitoren – Optimaliseren & Audits

Voor uitgebreide informatie;

Neem contact met ons op