ISO 50001

ISO 50001 is een standaard energiemanagementsysteem. Die voorziet in een manier om de energie-efficiëntie te integreren in bestaande industriële of commerciële managementsystemen.  ISO 50001 sluit aan bij ISO 14001. Is ook te gebruiken in combinatie met ISO 9001.

ISO 50001 biedt richtlijnen voor verschillende bedrijven om de energieprestaties op een goede manier te beheersen en te verbeteren. Doelstelling is om opwarming van de aarde door de broeikasgasemissies tegen te gaan.

Een digitaal managementsysteem voor ISO 50001

Veel bedrijven zijn al overgestapt van een “handboek in de kast” naar een SharePoint omgeving of een DMS (Document Management Systeem).

Omdat wij alles bijhouden en in kaart brengen krijg je grip en overzicht waardoor de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt u met alle werkzaamheden die horen bij het behouden van certificeringen van alle fases. Deze fases zijn: Implementeren – Adopteren – Monitoren – Optimaliseren & Audits

Voor uitgebreide informatie;

Neem contact met ons op