ISO 14001

Bedrijven die op zoek zijn naar een juiste wijze om de verantwoordelijkheden t.a.v. het milieu en haar omgeving te managen hebben baat bij de ISO 14001. ISO 14001 is een internationale norm voor een milieumanagementsysteem en wordt gebruikt om een bij het bedrijf passende milieubeleid te ontwikkelen en te borgen.

Door het betrekken van informatie van stakeholders bij het ontwikkelen van het milieubeleid sluit ISO 14001aan bij de ISO 26000 richtlijn voor duurzaam ondernemen.

Een digitaal managementsysteem voor ISO 14001

Veel bedrijven zijn al overgestapt van een “handboek in de kast” naar een SharePoint omgeving of een DMS (Document Management Systeem).

Omdat wij alles bijhouden en in kaart brengen krijg je grip en overzicht waardoor de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt u met alle werkzaamheden die horen bij het behouden van certificeringen van alle fases. Deze fases zijn: Implementeren – Adopteren – Monitoren – Optimaliseren & Audits

Voor uitgebreide informatie;

Neem contact met ons op