BRL 5019

Per 1 januari 2022 gaat de wet kwaliteitsborging voor het bouwen in en moet er door een kwaliteitsborgen een verklaring worden afgegeven waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit.

De BRL 5019 is de norm voor de kwaliteitsborging. Bedrijven kunnen zich op basis van deze norm laten certificeren. Een van de belangrijkste onderdelen op weg naar de certificering is het opstellen van het BRL 9015 kwaliteitshandboek.

Met het BRL 5019 kwaliteitshandboek van ons staat er een degelijke basis om een goed kwaliteitssysteem voor jouw bedrijf samen te stellen.

Het BRL 9015 handboek is met name bedoeld voor bedrijven die te maken hebben met de uitvoering van kwaliteitsborging voor het bouwen.

Een digitaal managementsysteem voor BRL5019

Veel bedrijven zijn al overgestapt van een “handboek in de kast” naar een SharePoint omgeving of een DMS (Document Management Systeem).

Omdat wij alles bijhouden en in kaart brengen krijg je grip en overzicht waardoor de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt u met alle werkzaamheden die horen bij het behouden van certificeringen van alle fases. Deze fases zijn: Implementeren – Adopteren – Monitoren – Optimaliseren & Audits

Voor uitgebreide informatie;

Neem contact met ons op