Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG(GDPR)

Sinds mei 2018 is de AVG van kracht in de gehele Europese Unie. Ieder bedrijf uit de EU welke persoonsgegevens verwerkt dient zich te moeten houden aan de regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Onder de AVG is het erg belangrijk dat je:

  • persoonsgegevens goed beschermd en alleen verwerkt voor het bijbehorende doel
  • aantoonbaar aan je verplichtingen voldoet
  • transparant bent richting je klanten en andere betrokkenen
  • duidelijke en sluitende afspraken maakt met partijen die voor jou persoonsgegevens verwerken
  • verantwoordelijkheid neemt voor de persoonsgegevens die jij in beheer hebt
  • persoonsgegevens goed beschermd
  • de privacy rechten van klanten en andere betrokkenen respecteert en faciliteert

Een digitaal managementsysteem voor ISO 27002

Veel bedrijven zijn al overgestapt van een “handboek in de kast” naar een SharePoint omgeving of een DMS (Document Management Systeem).

Omdat wij alles bijhouden en in kaart brengen krijg je grip en overzicht waardoor de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt u met alle werkzaamheden die horen bij het behouden van certificeringen van alle fases. Deze fases zijn: Implementeren – Adopteren – Monitoren – Optimaliseren & Audits

Voor uitgebreide informatie;

Neem contact met ons op
2023: Jaar van het veilig werkenSchrijf je in voor de nieuwsbrief

Veiligheid op de werkvloer is van levensbelang, niet alleen rondom (herhaal)cursussen, maar 365 dagen per jaar.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en zorg dat veiligheid op de werkvloer jaarrond op de agenda staat.