Bij het werken met rolsteigers gaat er nog steeds veel mis!

De Inspectie SZW heeft een controle op het gebruik van rolsteigers afgerond. Het resultaat levert een onthutsend beeld op! Bij de controle van 270 rolsteigers, die beroepsmatig gebruikt zijn, bleek er sprake te zijn van maar liefst 251 onveilige situaties.

Eén van de meest voorkomende incidenten in de bouw is het vallen van een rolsteiger.  De inspecteurs van de Inspectie SZW zagen vooral onstabiele steigers waardoor er een grote kans is op het gevaar van vallen. Zelfs steigers waarbij de wielen niet op de rem stonden werden aangetroffen.

De inspecteurs hebben in 224 gevallen het werk stil laten leggen totdat de werkgever de onveilige situatie aangepast had naar een veilige werkomgeving. In 40 gevallen heeft de werkgever een boete gekregen vanwege ernstige overtreding. Daarnaast heeft een flink aantal werkgevers een boete gekregen omdat ze geen risico-inventarisatie en evaluatie hadden.

30 december 2020

Categorie: Nieuws