BHV, voor elkaar!

In elke organisatie kan plotseling een gevaarlijke situatie ontstaan. Een branduitbraak, het onwel worden van een collega door een hartstilstand of iemand die met zijn hand tussen de deur komt. Allemaal voorbeelden waarbij een bedrijfshulp verlener (BHV’er) de juiste hulp kan bieden.

Om deze reden zijn bedrijven verplicht om voldoende BHV’ers op de zaak te hebben. Dit wordt bepaald op basis van de grootte van het pand en het aantal medewerkers.

Dat bedrijfshulpverlening noodzakelijk is en veel gevaarlijke situaties kan voorkomen/ beperken is inmiddels wel bekend. Maar wat betekent dit precies?

Een kijkje in de eendaagse BHV training 

Via de interactieve e-learning worden allen onderwerpen op een duidelijke wijze behandeld.

De waarde van BHV wordt toch nog vaak onderschat.
Wat belangrijk is om te onthouden, is dat een BHV’er er niet is voor de wet. Maar de BHV’ers zijn er om jou en mij te helpen op het moment dat er iets mis gaat. Dit kan op je werk zijn, tijdens het sporten, op straat of bij jou thuis. 

BHV stelt jou in staat om de mensen in jouw omgeving goede ondersteuning te kunnen bieden op het moment dat er iets mis gaat. 

De taken waarvoor een BHV’er dient te zijn opgeleid:
⛑het verlenen van eerste hulp
🔥 het beperken en bestrijden van een brand
🚨 het alarmeren en evacueren van personen

Levensreddende Eerste Hulp
🧰 het stoppen van ernstige bloeding
🧰 het aanleggen van een snelverband
🧰 het aanleggen van een wonddrukverband
🧰 hoe te handelen bij een gesloten of een open botbreuk
🧰 hoe herken ik en hypo of hyper bij een diabetespatiënt
🧰 hoe handel ik bij een verstikking/verslikking
🧰 hoe handel ik bij een bijtende stof in het oog of op de huid
🧰 hoe handel ik bij een voorwerp in het oog
🧰 hoe handel ik bij brandwonden
🧰 hoe handel ik bij een vermoeden van wervelletsel
🧰 hoe stabiliseer ik een hoofd/nek
🧰 hoe handel ik bij een shock
🧰 reanimeren volgens de laatste richtlijnen met gebruik AED
 

Brand en Ontruiming
🔥 de verschillende stadia van brand herkennen en de brandklassen
🔥 de verschillende blusmiddelen en de werking
🔥 welke blusmiddelen dienen gebruikt te worden
🔥 gevaar van rook, giftige gassen en koolmonoxide
🔥 het in noodsituaties alarmeren van de hulpdiensten en evacueren van aanwezige personen
🔥 de juiste wijze van communicatie in noodsituaties ect. Met gebruik van portofoons
🔥 ontruimingsregels en ontruimen met gebruik van tabeltop
 

14 december 2021

Categorie: Nieuws