Voorlichting Arbeidsomstandigheden moet in begrijpelijke taal!

Volgens de Arbowet moet voorlichting over de arbeidsomstandigheden doeltreffend zijn. Dit betekent dat voorlichting over arbeidsomstandigheden niet alleen moet zijn afgestemd op de capaciteiten van de betrokken werknemers, maar ook in een taal die ze beheersen én op hun taalniveau. Door het toenemend aantal anderstaligen op de werkvloer is het risico op miscommunicatie een steeds groter wordend probleem. Vergeet ook laaggeletterdheid niet. Bij slechte kennisuitwisseling over de werking van machines, werkkledingvoorschriften en andere veiligheidsvoorschriften kan de veiligheid van de werknemer in gevaar komen. Houdt uw organisatie zich niet aan deze regel of aan de andere regels uit de Arbowet, dan kan dat leiden tot hoge boetes of een dwangsom. Wij zijn gespecialiseerd in anderstalige veiligheidscursussen. Zie ons cursusprogramma www.kcv365planning.nl of neem contact met ons op!

24 augustus 2021

Categorie: Nieuws