Monitor arbeidsongevallen gepubliceerd.

Inspectie SZW heeft de Monitor arbeidsongevallen 2020 gepubliceerd. Er werden minder ongevallen gemeld, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de lockdowns en het grote aantal werknemers dat in 2020 thuiswerkte vanwege corona.

Uit de Monitor arbeidsongevallen 2020 van Inspectie SZW blijkt dat er in 2020 3.655 arbeidsongevallen gemeld zijn (tool). Dat zijn er minder dan in eerdere jaren, maar de lockdown had hier grote invloed op. Er vielen 54 slachtoffers. De oorzaak van veel ongevallen was een val of het werken met machines. Dit gebeurde juist vaak bij kleinere bedrijven, en dan vooral in de sectoren afvalverwerking, bouw, industrie en landbouw, bosbouw en visserij. Kwetsbare groepen zijn jongeren tussen de 15 en 24 jaar, werknemers boven de 55 jaar en uitzendkrachten. Bij het vallen gaat het vaak om ladders die niet veilig zijn neergezet of niet gezekerd zijn. Ongelukken met machines ontstaan regelmatig bij de bediening, maar ook bij onderhoud. Dan staat de machine bijvoorbeeld nog aan of op standby.    

Veiligheidsbewustzijn groeit door RI&E

Niet alle ongevallen zijn altijd te voorkomen. Maar volgens de Inspectie SZW heeft een analyse uitgewezen dat bij ongeveer een kwart de risico’s met goede maatregelen aanzienlijk verkleind hadden kunnen worden. Dat had dus zo’n 900 ongevallen kunnen schelen. Juist daarom is het belangrijk om een goede RI&E op te stellen. Dan worden potentiële problemen in kaart gebracht, inclusief mogelijke oplossingen (tool). Niet alleen is het dan duidelijk waar de risico’s liggen, maar daardoor groeit ook het veiligheidsbewustzijn bij werkgever én werknemers.  

04 augustus 2021

Categorie: Nieuws

2023: Jaar van het veilig werkenSchrijf je in voor de nieuwsbrief

Veiligheid op de werkvloer is van levensbelang, niet alleen rondom (herhaal)cursussen, maar 365 dagen per jaar.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en zorg dat veiligheid op de werkvloer jaarrond op de agenda staat.