Het aantal arbeidsongevallen wil maar niet dalen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat in 2019 ruim 93.000 arbeidsongevallen hebben plaatsgevonden die dusdanig zwaar waren dat één op de drie betrokken werknemers ten minste 4 dagen niet konden werken. In 2017 waren er 91.000 voorvallen en in 2015 nog 73.000 arbeidsongevallen. Ondanks dat er sinds 2015 steeds meer mensen aan het werk zijn gegaan vinden er ook gemiddeld meer ongevallen per werknemer plaats.

Veel ongevallen waren het gevolg van uitglijden, struikelen, een verkeerde beweging of verkeerd dan wel te zwaar tillen. Bijna de helft van de ongevallen gebeurde in de zorg, industrie en handel. Dit komt mede doordat in die bedrijfstakken veel mensen werken. Relatief gezien vonden in de logistiek, de bouw, het afvalbeheer en bij waterbedrijven de meeste ongevallen plaats. De ICT en energiesector tellen relatief de minste incidenten.

Inspectie SZW: Aantal ernstige bedrijfsongevallen vervoer/opslag stijgt sterk!

Het aantal ernstige arbeidsongevallen is de afgelopen 5 jaar met maar liefs 22 procent gestegen. Opvallend is het relatief grote aantal dodelijke slachtoffers in de sector vervoer/opslag (logistiek). Met name het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen zoals hef- en reachtrucks leidt tot slachtoffers. Een andere conclusie van Inspectie SZW; hoe kleiner het bedrijf, hoe groter de kans op ongevallen!

In 2019 heeft de Inspectie SZW maar liefs 4474 meldingen ontvangen waarvan 76 (vervoer) en 54 (opslag) per 100.00 werknemers ernstige arbeidsongevallen. Er vielen 10 dodelijke slachtoffers te betreuren.

30 december 2020

Categorie: Nieuws

2023: Jaar van het veilig werkenSchrijf je in voor de nieuwsbrief

Veiligheid op de werkvloer is van levensbelang, niet alleen rondom (herhaal)cursussen, maar 365 dagen per jaar.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en zorg dat veiligheid op de werkvloer jaarrond op de agenda staat.